I. PHẦN CƠ CẤU TỔ CHỨC: Cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức – Cán bộ bao gồm:


1. Tổ chức đảng và đoàn thể:

  • Chi bộ Tổ chức – Cán bộ
  • Công Đoàn bộ phận Tổ chức – Cán bộ


2. Chính quyền:


  • Trưởng phòng phụ trách chung và mảng công tác khác.
  • Phó Trưởng phòng phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.
  • Phó Trưởng phòng phụ trách công tác lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng và chế độ chính sách.
  • Các chuyên viên: chuyên viên  phụ trách công tác văn thư và báo cáo tổng hợp; chuyên viên phụ trách công tác cán bộ; chuyên viên phụ trách công tác hợp đồng, thi đua-khen thưởng, kỷ luật và chuyên viên phụ trách công tác chế độ chính sách.


II.  PHẦN NHÂN SỰ:

 


STT


HỌ VÀ TÊN


CHỨC VỤ


CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH


EMAIL

1

TS. Bùi Hà Phương

Trưởng phòng

Phụ trách chung và mảng công tác khác

buihaphuong81@hcmussh.edu.vn

2

ThS. Đỗ Thị Thúy Hằng

Phó Trưởng phòng

Phụ trách công tác lưu trữ và chế độ chính sách

dtthuyhang@hcmussh.edu.vn

3

ThS. Hồ Quang Trinh

Phó Trưởng phòng

Phụ trách công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật

trinhhoquang@hcmussh.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên

Phụ trách công tác cán bộ đi trong nước và nước ngoài; công tác xét chức danh GS, PGS

hangnguyen@hcmussh.edu.vn

5

CN. Đỗ Quang Chiến

Chuyên viên

Phụ trách công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật và hợp đồng

quangchien@hcmussh.edu.vn

6

CN. Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

Phụ trách công tác chế độ chính sách

ntthuhien@hcmussh.edu.vn

7

CN. Doãn Thị Hồng

Chuyên viên

Phụ trách công tác văn thư và báo cáo tổng hợp

doanthihong@hcmussh.edu.vn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.