04/09/2020 - 14:00 Họp Hội đồng trường về giới thiệu và bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Họp Hội đồng trường về giới thiệu  và bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025

P.A001