29/08/2019 - 08:00 Kê hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp cho viên chức Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Nội dung tập huấn:

  • Khái quát chung về kỹ năng giao tiếp - ứng xử
  • Kỹ năng giao tiếp - ứng xử  của viên chức Trường:

+ Giao tiếp ngôn từ, phi ngôn từ;

+Kỹ năng lắng nghe và trình bày;

+Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại;

+Kỹ năng kiểm soát cảm xúc.

Báo cáo viên: TS. Lê Thị Ngọc Điệp, Trưởng Khoa Văn hóa học

Phòng B203 Nhà Điều hành Cơ sở Thủ Đức