23/12/2019 - 14:00 Họp mặt nghỉ hưu năm 2019 (đợt 2)

Dự buổi họp mặt giữa Nhà trường với viên chức và người lao động nghỉ hưu năm 2019 (đợt 2).

A.001